Web sitemizi Internet Explorer üzerinden ziyaret ettiğinizi fark ettik. Daha iyi bir web sitesi deneyimi için web sitemizi Google Chrome veya Microsoft Edge kullanarak veya aşağıdaki QR kodunu akıllı telefonunuzdan okutarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. İlginiz için teşekkür ederiz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 – SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 –  SATICI 

Ünvanı: APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: EYÜP SULTAN MAH.İBNİ SİNA CAD. NO:13 SANCAKTEPE İSTANBUL

Mersis No: 0228008275700012

Kep Adresi: aplushizmetleri@hs02.kep.tr

MADDE 1.2 – MÜŞTERİ

Müşteri, bakery.aplus.web.tr web sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet göstermekte olan APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ A.Ş.’nin haiz olduğu işbu sitenin üyesi olan müşteriye, listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar üzerinde sağlıklı paket yemeği sunulması hizmeti gerçekleştirilecektir. Öyle ki, bu site üzerinde ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI bakery.aplus.web.tr internet sitesinde sözleşme konusu paket yemek hizmetin temel nitelikleri, içeriğini, adetini, hizmet fiyatı ve ödeme şekli ile ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce,  SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, hizmet koşullarını, hizmetin veya ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve diğer her türlü  bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.2. Sözleşme konusu hizmet veya ürün,  sözleşmenin ifa edildiği andan itibaren kullanıma aktif hale gelmiş bulunmaktadır.

3.3. SATICI sözleşme konusu hizmeti eksiksiz olarak gerçekleşmesi için her türlü yükümlüğü yerine getirecektir.

3.4. SATICI sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir sağlıklı yemek paketi tedarik edebilir.

3.5. SATICI, sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir.

3.6. Sağlıklı yemek paketi hizmetinin sunulması için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet 20 iş günü içinde üye tarafından kullanılmaz ise ve hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmet yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.7. SATICI mücbir sebepler veya i olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmet verilemez ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  ALICI’nın ödemesini yapmasına karşın hizmeti iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, ürünün ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde,  14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

ALICI’nı kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 5 – ÜYELİK DONDURMA HAKKI

ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmeden kaynaklı olarak üyeliğini istediği zaman iki aylık süre ile dondurma hakkını haizdir. İlişkili süre sonunda üyelik kendiliğinden aktifleşecektir. ALICI tarafından dondurma hakkı yılda bir kez olacak şekilde kullanılabilir. 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI

Ünvanı: APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: EYÜP SULTAN MAH.İBNİ SİNA CAD. NO:13 SANCAKTEPE İSTANBUL

Mersis No: 0228008275700012

Kep Adresi: aplushizmetleri@hs02.kep.tr

1.2 – ALICI

Müşteri olarak bakery.aplus.web.tr  İnternet sitesine üye olan kişi. 

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet göstermekte olan APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ A.Ş.’nin haiz olduğu işbu sitenin üyesi olan müşteriye, listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar üzerinde sağlıklı paket yemeği sunulması hizmeti gerçekleştirilecektir. ALICI’nın, SATICI’ya ait bakery.aplus.web.tr  isimli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen sağlıklı yemek paketinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Sağlıklı yemek paketinin türü, içeriği, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, satın alınmanın sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesi üzerinde sözleşme konusu sağlıklı yemek paketinin temel nitelikleri, içeriği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile, SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2 SATICI sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir sağlıklı yemek paketi tedarik edebilir.

4.3 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.4 Sözleşme konusu sağlıklı yemek paketi hizmetinin kullanılması, siparişin tamamlanması, teslimatın sağlanabilmesi için işbu sözleşmenin  site üzerinden  onaylanması  ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI sağlıklı yemek paketinin teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün kullanımı sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.6 SATICI mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde kullandırılamaz ise durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya hizmet süresinin engelleyici durumunun ortadan kaldırılması haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kullanıma uygun hale gelmesinden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya telefon, sms veya eposta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir.

MADDE 6 – ÜYELİK DONDURMA HAKKI

ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmeden kaynaklı olarak üyeliğini istediği zaman iki aylık süre ile dondurma hakkını haizdir. İlişkili süre sonunda üyelik kendiliğinden aktifleşecektir. ALICI tarafından dondurma hakkı yılda bir kez olacak şekilde kullanılabilir.

MADDE 7 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Üye, bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesi üzerinden üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI’ya bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2 Üye, bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

7.3 Üye bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

6.4 İş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

7.5 SATICI üyelik sözleşmesi ve sunulacak sağlıklı yemek paketlerinin hizmet koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

7.6 SATICI, bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesi içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya bakery.aplus.web.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

7.7 bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye bakery.aplus.web.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

7.8 SATICI, tarafından bakery.aplus.web.tr  isimli internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

7.9 bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesi yazılım ve tasarımı SATICI mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

7.10 SATICI’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.11 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7.12 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

7.13 SATICI, kanunların ön gördüğü her türlü tedbiri almasına ve yasalarca ön görülen tüm yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SATICI’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

7.14 Üye, bakery.aplus.web.tr isimli internet sitesi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

MADDE 8 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.